Image Image Image Image Image

Copyright 2015-2020 Johanna Reveman

Scroll to Top

Till toppen av sidan

PROJEKT

ZIIZIIZIIZIIZII

ZII

Form av webbshop, katalog och kampanj av produkterna kring sporten FreeBandy.

Foto: Felix Oppenheim, Martin Sundström

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

Introduktionskampanj av sporten FreeBandy i skolor, gallerior, och butiker. Tidning, broschyrer och profilering i samband med större tävlingar.

Foto: Felix Oppenheim

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

Uppdraget var att skapa en samlingplats på nätet för ungdomar kring FreeBandy. Diskussionsforum med sportens ambassadörer; plats för besökarnas egna filmklipp; tävlingar, tips och nyheter.

Webbyrå: Sajtkonsulterna