Image Image Image Image Image

Copyright 2015-2020 Johanna Reveman

Scroll to Top

Till toppen av sidan

PROJEKT

NÖJDNÖJDNÖJDNÖJDNÖJDNÖJDNÖJDNÖJD

NÖJD

Förpackningsföretaget Nöjd tillhör de ledande inom transportemballage i Sverige. I samband med att de 2012 firade trettio år i branschen ville de göra om sin grafiska profil och visuella identitet. Tack vare långsiktig planering och god logistik från alla parter kunde den nya profilen presenteras övergripande i alla kanaler i samband med Scanpack-mässan i oktober 2012.

Den nya profilen knyter an till Nöjds bransch med den enkla lådan i form av en kvadrat som namnet placerats på. Kvadraten används genomgående i tryckt material; som form på visitkort och grafiska element på hemsidan. Den orange färgen ville man bevara från den gamla logotypen.

www.nojd.com

KampanjKampanjKampanjKampanj

Kampanj

Uppdragsgivare: Praktikertjänst Hälso- och Sjukvård

Kampanj om det fria vårdvalet av specialistläkare. Det utökade vårdvalet av specialistläkare har öppnat för fri etablering inom flera specialiteter i Sverige. Med anledning av det söker man kontinuerligt specialister som drömmer om att öppna en egen specialistmottagning, vilket kan bli verklighet i Praktikertjänsts regi.

Fokus har lagts på tre huvudpunkter: att fånga friheten det innebär att vara egenföretagare med ”det stora företagets trygghet” i ryggen; de enskilda specialiteterna; datumen för införandet av respektive specialitet i vårdvalet.

Kampanjen har löpt under 2012 och fortsätter 2013 då vårdvalet utökas ytterligare. Vi har i första hand jobbat med annonsering i fackpress, direktutskick och en ny hemsida – vårdvalsverige.se, frånskild företagets ordinarie webb.

Webbyrå: Creuna

www.vardvalsverige.se

SjukgymnastikSjukgymnastikSjukgymnastikSjukgymnastikSjukgymnastikSjukgymnastikSjukgymnastikSjukgymnastik

On 03, Dec 2012 | I | By nannaadmin

Sjukgymnastik

Beställare: Praktikertjänst Hälso- och Sjukvård

Rekryteringkampanj mot sjukgymnaster. Konceptbeskrivning av Praktikertjänst, ”steg-för-steg-förklaringar”, storytelling.

AVTECH Green InflightAVTECH Green InflightAVTECH Green InflightAVTECH Green InflightAVTECH Green Inflight

On 20, Nov 2012 | I | By nannaadmin

AVTECH Green Inflight

Broschyr kring AVTECHs system som underlättar så kallade ”gröna inflygningar”, vilka minskar utsläpp och miljöpåverkan i inflygningszonerna.

ZIIZIIZIIZIIZII

ZII

Form av webbshop, katalog och kampanj av produkterna kring sporten FreeBandy.

Foto: Felix Oppenheim, Martin Sundström

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

Introduktionskampanj av sporten FreeBandy i skolor, gallerior, och butiker. Tidning, broschyrer och profilering i samband med större tävlingar.

Foto: Felix Oppenheim

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

Uppdraget var att skapa en samlingplats på nätet för ungdomar kring FreeBandy. Diskussionsforum med sportens ambassadörer; plats för besökarnas egna filmklipp; tävlingar, tips och nyheter.

Webbyrå: Sajtkonsulterna

AVTECHAVTECHAVTECHAVTECHAVTECHAVTECH

On 14, okt 2012 | I | By nannaadmin

AVTECH

Företagspresentation. AVTECH verkar inom flygindustrin med tekniklösningar för att effektivisera trafiken på överbelastade flygplatser.