Image Image Image Image Image

Copyright 2015-2020 Johanna Reveman

Scroll to Top

Till toppen av sidan

PROJEKT

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDETSVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

SVENSKA FREEBANDY FÖRBUNDET

Introduktionskampanj av sporten FreeBandy i skolor, gallerior, och butiker. Tidning, broschyrer och profilering i samband med större tävlingar.

Foto: Felix Oppenheim