Image Image Image Image Image

Copyright 2015-2020 Johanna Reveman

Scroll to Top

Till toppen av sidan

PROJEKT

KTH CAMPUSKTH CAMPUSKTH CAMPUSKTH CAMPUSKTH CAMPUS

On 12, Nov 2012 | I | By nannaadmin

KTH CAMPUS

Layout och formgivning av broschyr om utvecklingsplanen för KTH Campus. Man ville framhålla den ”Akademiska landsvägen” som löper från Tekniska högskolan genom hela Campus ut till Frescati och Universitetsområdet.

Beställare: BSK Arkitekter och Akademiska hus.